Ολοκληρωμένη Πραγματογνωμοσύνη & 2 Διαδικτυακές Συναντήσεις για την Ενδυνάμωση του Ξενοδοχείου σας

1.488,00 

Για 1.200 ευρώ+Φ.Π.Α., θα έχετε τη δυνατότητα 2 διαδικτυακών συναντήσεων 1 ώρας έως Μάρτιο 2024, καθώς και μίας εξατομικευμένης 20σέλιδης πραγματογνωμοσύνης με ανάλυση της τρέχουσας διαπραγματευτικής θέσης του ξενοδοχείου σας έναντι των προμηθευτών σας και προτάσεις βελτιστοποίησης. Περιλαμβάνεται σχολιασμός έως 6 τρεχουσών και ισχυρών  συμβάσεων του ξενοδοχείου με συνεργάτες και προμηθευτές και δυνατότητα δια ζώσης συνάντησης στο χώρο του ξενοδοχείου σε περίπτωση πρόθεσης εξέτασης συνέχισης συνεργασίας.

Description

Ολοκληρωμένη Πραγματογνωμοσύνη & 2 Διαδικτυακές Συναντήσεις για την Ενδυνάμωση του Ξενοδοχείου σας

Με το ποσό των 1.200 ευρώ+Φ.Π.Α., παρέχουμε μια περιεκτική και στοχευμένη υπηρεσία που συνδυάζει την τεχνογνωσία μας με την εξατομικευμένη προσέγγιση για τις ανάγκες του ξενοδοχείου σας. Περιλαμβάνει δύο διαδικτυακές συναντήσεις μίας ώρας η καθεμία, που θα πραγματοποιηθούν έως Μάρτιο 2024, σε ημερομηνίες που σας εξυπηρετούν.

Η εξατομικευμένη πραγματογνωμοσύνη αποτελείται από μία 20σέλιδη αναλυτική έκθεση, η οποία εστιάζει στην ανάλυση της τρέχουσας διαπραγματευτικής θέσης του ξενοδοχείου σας έναντι των προμηθευτών. Στόχος είναι να αναδείξουμε τις ευκαιρίες βελτιστοποίησης και να προσδιορίσουμε στρατηγικές για την ενίσχυση των διαπραγματευτικών σας δυνατοτήτων.

Η υπηρεσία μας περιλαμβάνει επίσης την ανάλυση και τον σχολιασμό έως 6 τρεχουσών και ισχυρών συμβάσεων που έχετε με συνεργάτες και προμηθευτές, προσφέροντας συμβουλές για πιθανές βελτιώσεις ή αλλαγές.

Η υπηρεσία συμπληρώνεται με τη δυνατότητα διεξαγωγής μίας προσωπικής συνάντησης στο χώρο του ξενοδοχείου σας, προκειμένου να συζητηθούν τα ευρήματα και οι προτάσεις μας απευθείας με εσάς και να εξετάσουμε τις περαιτέρω επιλογές συνεργασίας.

Αυτή η ολοκληρωμένη υπηρεσία στοχεύει στην πλήρη ενδυνάμωση του ξενοδοχείου σας, προσδίδοντας σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βοηθώντας στη διαμόρφωση μιας δυναμικής και επικερδούς επιχειρηματικής στρατηγικής.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ολοκληρωμένη Πραγματογνωμοσύνη & 2 Διαδικτυακές Συναντήσεις για την Ενδυνάμωση του Ξενοδοχείου σας”

Your email address will not be published. Required fields are marked *